Nhận định đề thi tham khảo kỳ thi THPT quốc gia 2021 môn Toán

Năm nay là năm thứ 2 điều chỉnh kì thi THPT quốc gia thành kì thi tốt nghiệp THPT với mục đích chính của kì thi là để xét công nhận tốt nghiệp THPT và sự tương đồng về cấu trúc và nội dung của đề thi tham khảo 2021 so với đề thi các năm trước là một điều kiện  thuận lợi để ôn tập cho các thí sinh năm nay. 

Phạm vi đề thi: Kiến thức và cấu trúc đề vẫn giữ nguyên cấu trúc của đề thi THPTQG và Tốt nghiệp THPT những năm gần đây với tỉ lệ 10% câu hỏi lớp 11 và 90% câu hỏi lớp 12. Đặc biệt, các câu hỏi thuộc lớp 11 không có câu ở mức độ Vận dụng, Vận dụng cao, đúng với tinh thần tinh giản do tình hình dịch bệnh năm 2020 ảnh hưởng đến vấn đề của học sinh khối 11.

Ma trận đề thi

Ma trận đề thi môn Toán năm 2021

Nhận xét về ma trận: Sự tương đồng về cấu trúc và nội dung của đề tham khảo so với đề thi các năm trước là một điều kiện  thuận lợi để ôn tập cho các thí sinh năm nay.  Đặc biệt, các câu (từ câu số 1 đến câu số 38) ở mức độ nhận biết, thông hiểu chiếm 76% các câu hỏi trong đề thi. Đây là những câu hỏi ở mức độ cơ bản. Học sinh chỉ cần nắm vững nền tảng kiến thức đã được học là có thể làm được.

Các câu thuộc mức độ vận dụng hầu như đều thuộc các dạng bài quen thuộc đã có phương pháp giải, thậm chí đều là các dạng quen thuộc mà các trường THPT cho học sinh thi thử nhiều lần như: min-max hàm hợp, thể tích khối chóp, tìm số phức thỏa mãn điều kiện cho trước. Trong số các câu hỏi thuộc mức độ vận dụng, có một số câu hỏi hay, có cho dữ kiện có sự khác biệt như: câu 40 (câu hỏi xác định số giá trị nguyên của y thỏa mãn điều kiện BPT mũ ); câu 41 (câu hỏi về tích phân có sự kết hợp giữa hàm phân nhánh và hàm ẩn), câu 44 (câu hỏi về khối tròn xoay kết hợp với các kiến thức lớp 10),…

Với các câu Vận dụng cao: có độ khó và tính phân loại cao, đòi hỏi học sinh cần vận dụng nhiều kiến thức trong chuyên đề, các kiến thức liên chuyên đề,… Ví dụ như câu 46, học sinh không chỉ cần nắm được phương pháp tìm cực trị của hàm trị tuyệt đối mà còn cần các kiến thức, kĩ năng đọc bảng biến thiên, tìm cực trị của hàm hợp,… Hay như câu 50 là câu hỏi min-max kết hợp giữa khối tròn xoay, hình Oxyz.

Nhận định chung về toàn bộ đề thi

Nhìn chung đề thi tham khảo 2021 có tính ổn định về cấu trúc, thuận lợi cho học sinh ôn tập, phù hợp với mục đích chính là xét công nhận tốt nghiệp, tuy nhiên vẫn có một số câu hỏi ở dạng mới, cách cho dữ kiện đề bài mới lạ mang tính thử thách dành cho những học sinh muốn lấy điểm tuyệt đối.

Nguồn: HOCMAI

Đang làm bài thi