Nhận định chi tiết bài thi tổ hợp KHTN tốt nghiệp THPT 2021

Nhận định chi tiết bài thi tổ hợp KHTN tốt nghiệp THPT 2021 đã được cập nhật trên Onluyen.vn. Mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo!

 

1.Nhận định chung về bài thi Khoa học tự nhiên

Mỗi môn thi thành phần Vật lí, Hóa học và Sinh học vẫn bao gồm 40 câu hỏi với thời gian làm bài 50 phút và tuân thủ đúng cấu trúc nội dung như Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố. Trong đó, các câu hỏi phần lớn thuộc chương trình lớp 12 (90%). Khoảng 60-70% số câu hỏi ở mức độ Nhận biết và Thông hiểu, 30%-40% số câu hỏi còn lại ở mức độ Vận dụng và Vận dụng cao. Đề thi đảm bảo mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông, có độ phân hóa phù hợp cho mục tiêu xét tuyển đại học.

2. Nhận định đề thi môn Vật lý 

90% số câu hỏi thuộc chương trình lớp 12; 10% số câu hỏi thuộc chương trình lớp 11. Khoảng 65 % số câu hỏi ở mức độ Nhận biết và Thông hiểu; 25% số câu ở mức độ Vận dụng; 10% số câu hỏi thuộc mức độ Vận dụng cao. Đề thi có 40% (16 câu) số câu hỏi là bài tập tính toán, 60% (24 câu) số câu hỏi lí thuyết. Các câu hỏi lí thuyết tăng nhẹ về độ khó so với các năm trước. Đề thi xuất hiện một số câu hỏi thuộc dạng bài mới, lạ như câu hỏi liên chuyên đề dòng điện không đổi (lớp 11) và dao động và sóng điện từ (lớp 2) (câu 36 mã 216). Ngoài việc đảm bảo mục tiêu xét tốt nghiệp, đề thi có độ phân hóa tốt, độ khó tăng nhẹ ở nhóm câu hỏi Vận dụng, Vận dụng cao phục vụ cho mục tiêu xét tuyển đại học.

Có thể quan sát bảng ma trận đề thi lý sau:

LỚP Chuyên đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Tổng
12 1. Dao động cơ học 2 3 1 1 7
2. Sóng cơ học 2 1 2 1 6
3. Điện xoay chiều 1 3 2 1 7
4. Dao động và sóng điện từ 1 1 1 1 4
5. Sóng ánh sáng 2 1 2 5
6. Lượng tử ánh sáng 2 1 3
7. Hạt nhân nguyên tử 3 1 4
11 8. Điện tích – Điện trường 1 1
9. Dòng điện không đổi 1 1
10. Dòng điện trong các MT 1 1
11. Từ trường 0
12. Cảm ứng điện từ 1 1
13. Khúc xạ ánh sáng 0
14. Mắt. Các dụng cụ quang 0
TỔNG 12 14 10 4 40
TỈ LỆ 30 35 25 10 100

3. Nhận định và ma trận đề thi môn Hóa 

95% số câu hỏi thuộc chương trình lớp 12;  5% số câu hỏi thuộc chương trình lớp 11. Khoảng 75 % số câu hỏi ở mức độ Nhận biết và Thông hiểu; 15% số câu ở mức độ Vận dụng; 10% số câu hỏi thuộc mức độ Vận dụng cao. Đề thi có 27,5% (11 câu) số câu hỏi là bài tập tính toán, 72,5% (29 câu) số câu hỏi lí thuyết. Đề thi không xuất hiện câu hỏi thuộc dạng bài mới. Ngoài việc đảm bảo mục tiêu xét tốt nghiệp, đề thi có độ phân hóa phù hợp cho mục tiêu xét tuyển đại học.

Chuyên đề Cấp độ nhận thức Tổng
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao
LỚP 11 1. Hiđrocacbon 1 1
2. Ancol phenol 1 1
LỚP 12 1. Este, lipit 2 1 1 2 6
2. Amin, amino axit, protein 3 1 1 5
3. Cacbohidrat 1 1 1 3
4. Polime, vật liệu polime 1 1 2
5. Tổng hợp nội dung hoá học hữu cơ 2 2
6. Đại cương về kim loại 4 4
7. Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm và hợp chất 5 1 1 1 8
8. Sắt – một số kim loại nhóm B và hợp chất 2 1 3
9. Tổng hợp hoá học vô cơ 1 2 1 1 5
Tổng (câu) 20 10 6 4 40

4. Nhận định đề thi môn Sinh học

90% số câu hỏi thuộc chương trình lớp 12, 10% số câu hỏi thuộc chương trình lớp 11, có 1 câu hỏi nằm trong chương trình lớp 10, ứng dụng vào thực tế phòng trừ Covid. Có 70% số câu hỏi lí thuyết và 30% số câu hỏi bài tập; khoảng 60 % số câu hỏi ở mức độ Nhận biết và Thông hiểu, 40% số câu hỏi còn lại ở mức độ Vận dụng và Vận dụng cao. 10% số câu hỏi thuộc mức độ Vận dụng cao, xuất hiện 1 câu hỏi thuộc dạng bài mới (dạng bài Di truyền quần thể). Có một số câu hỏi vận dụng thực tế vào cuộc sống chẳng hạn như: 104 mã đề 208 về vấn đề Covid. Ngoài việc đảm bảo mục tiêu xét tốt nghiệp, đề thi có độ phân hóa phù hợp cho mục tiêu xét tuyển đại học.

Có thể tham khảo Ma trận đề và các nội dung kiến thức như sau:

Chuyên đề Mức độ Tổng số
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao
Sinh học lớp 11

Chuyển hóa vật chất và năng lượng

1 1 1

Thực tế

3
Cơ chế di truyền và biến dị 2 4 1 1 8
Quy luật di truyền 3 2 4 2 11
Di truyền quần thể 1
Di truyền người 1 (không phả hệ) 1
Di truyền ứng dụng 2 1 3
Tiến hóa 3 1 1 5
Sinh thái 2 2 2 6
Sinh học cơ thể 1 1
Lớp 10 (Vi sinh vật) x 0
Tổng 14 11 11 4 40

 

[Cập nhật liên tục … ]

>>> Onluyen.vn sẽ cập nhật nhanh và chính xác nhất gợi ý đáp án đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 đầy đủ các môn tại đây:

Full môn: Link (Đang cập nhật)
Môn VănLink (Đang cập nhật)
Môn ToánLink (Đang cập nhật)
Môn Link (Đang cập nhật)
Môn HóaLink (Đang cập nhật)
Môn SinhLink (Đang cập nhật)
Môn SửLink (Đang cập nhật)
Môn ĐịaLink (Đang cập nhật)
Môn GDCDLink (Đang cập nhật)
Môn Tiếng AnhLink (Đang cập nhật)

Đang làm bài thi