Đáp án và đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 403

Đáp án chi tiết môn Anh mã đề 403 thi Thpt quốc gia 2021 đã được cập nhật trên Onluyen.vn. Mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo

1.B 2.C 3.B 4.B 5.A 6.D 7.D 8.A 9.B 10.D
11.A 12.D 13.C 14.D 15.B 16.B 17.C 18.C 19.B 20.D
21.A 22.A 23.A 24.B 25.C 26.B 27.A 28.D 29.A 30.B
31.C 32.D 33.B 34.A 35.C 36.C 37.D 38.C 39.D 40.D
41.C 42.D 43.C 44.B 45.B 46.D 47.A 48.C 49.D 50.B

Xem đáp án 9 môn thi THPT quốc gia 2021 của bộ GD&ĐT: Tại đây

Đáp án môn VănLink
Đáp án môn ToánLink
Đáp án môn Link
Đáp án môn HóaLink
Đáp án môn SinhLink
Đáp án môn SửLink
Đáp án môn ĐịaLink
Đáp án môn GDCDLink
Đáp án mônTiếng AnhLink

 

Đang làm bài thi