Đáp án và đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 422

Đáp án và đề thi tốt nghiệp thpt 2021 môn Tiếng anh mã đề 422 đã được cập nhật trên Onluyen.vn. Mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo

1. Đề thi thpt quốc gia 2021 môn tiếng anh – mã đề 422

Không có mô tả.

Không có mô tả.

Không có mô tả.

Không có mô tả.

2. Đáp án môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 422

1.D2.D3.A4.B5.A6.A7.B8.C9.B10.B
11.C12.D13.B14.C15.D16.C17.D18A19.A20.D
21.A22A23.D24.C25.B26.A27.A28.D29.C30.D
31.B32.D33.A34A35.C36.B37.B38.C39.A40.C
41.B42.B43.B44.C45.A46.C47.B48.A49.C50C

Xem đáp án chi tiết 9 môn thi THPT quốc gia 2021 của bộ GD&ĐT: Tại đây

Đáp án môn VănLink
Đáp án môn ToánLink
Đáp án môn Link
Đáp án môn HóaLink
Đáp án môn SinhLink
Đáp án môn SửLink
Đáp án môn ĐịaLink
Đáp án môn GDCDLink
Đáp án mônTiếng AnhLink

Đang làm bài thi