Đáp án và đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 401

Trọn bộ đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Tiếng anh đầy đủ các mã đề 401, 402, 403,404, 405, 406, 407, 408, 409, 410,411, 412, 413,414, 415, 416,417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424 đã được cập nhật trên Onluyen.vn. Mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo

1.A 2.C 3.A 4.A 5.B 6.B 7.A 8.A 9.D 10.B
11.D 12.A 13.A 14.C 15.D 16.C 17.B 18.D 19.B 20.C
21.C 22.D 23.A 24.C 25.A 26.D 27.D 28.D 29.C 30.B
31.C 32.B 33.C 34.D 35.A 36.A 37.B 38.B 39.B 40.D
41.B 42.D 43.B 44.B 45.D 46.D 47.B 48.D 49.A 50.C

Đáp án đề thi môn tiếng anh tốt nghiệp THPT năm 2021 tất cả mã đề 401, 402, 403,404, 405, 406, 407, 408, 409, 410,411, 412, 413,414, 415, 416,417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424 đã được cập nhật chi tiết, mời quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo

[Cập nhật liên tục … ]

>>> Onluyen.vn sẽ cập nhật nhanh và chính xác nhất gợi ý đáp án đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 đầy đủ các môn tại đây:
Full môn: Link

Đang làm bài thi