Đại học Luật Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2021

Trường Đại học Luật Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành học theo phương thức xét tuyển điểm thi THPT năm 2021.

Theo đó, nhà trường đưa ra mức điểm chuẩn cao nhất là 29.25 điểm ngành Luật Kinh Tế, thấp nhất là 18 điểm.

Điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội năm 2021

Điểm chuẩ đại học Luật Hà Nội năm 2021

Điểm chuẩn học bạ năm 2021

STT
Tên ngành
Mã ngành
Tổ hợp môn
Điểm chuẩn
1 Luật 7380101 A00 Điểm chuẩn học bạ lấy 28.2 (THPT Chuyên: 26.45)
2 Luật 7380101 A01 Điểm chuẩn học bạ lấy 27.82 (THPT Chuyên: 25.61)
3 Luật 7380101 C00 Điểm chuẩn học bạ lấy 27.1 (THPT Chuyên: 26.41)
4 Luật 7380101 D01. D02. D03.
D04. D05. D06
Điểm chuẩn học bạ lấy 27.33 (THPT Chuyên: 26.02)
5 Luật kinh tế 7380107 A00 Điểm chuẩn học bạ lấy 29.27 (THPT Chuyên: 28.3)
6 Luật kinh tế 7380107 A01 Điểm chuẩn học bạ lấy 28.96 (THPT Chuyên: 28.41)
7 Luật kinh tế 7380107 C00 Điểm chuẩn học bạ lấy 27.16 (THPT Chuyên: 27.20)
8 Luật kinh tế 7380107 D01. D02. D03.
D04. D05. D06
Điểm chuẩn học bạ lấy 28.40 (THPT Chuyên: 27.52)
9 Luật Thương mại quốc tế 7380109 A01 Điểm chuẩn học bạ lấy 28.61 (THPT Chuyên: 27.42)
10 Luật Thương mại quốc tế 7380109 D01 Điểm chuẩn học bạ lấy 27.89 (THPT Chuyên: 26.85)
11 Ngôn ngữ Anh 7220201 A01 Điểm chuẩn học bạ lấy 27.37 (THPT Chuyên: 25.42)
12 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01 Điểm chuẩn học bạ lấy 27.02 (THPT Chuyên: 24.48)
13 Luật (đào tạo tại
phân hiệu Đắk Lắk)
A00. A01. C00.
D01. D02. D03
Điểm chuẩn học bạ lấy 20.15
14 Luật (chương trình liên kết
với ĐH Arizona. Hoa Kỳ )
Dựa trên kết quả
chứng chỉ Tiếng Anh
quốc tế (được quy đổi)
9.5/10

Xem thêm điểm chuẩn các trường đại học năm 2021 tại đây

Đang làm bài thi