Điểm chuẩn Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh năm 2021

Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh chính thức công bố điểm chuẩn năm 2021. Mời thầy cô và các bạn học sinh tham khảo!

Điểm chuẩn Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh năm 2021 

STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp xét tuyển Điểm chuẩn
1 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, B00, D01 18
2 Kế toán 7340301 A00, A01, B00, D01 18
3 Quản tri nhân lực 7340404 A00, A01, B00, D01 18
4 Công nghệ kỹ thuật máy tính 7480108 A00, A01, B00, D01 18
5 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, B00, D01 18
6 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 A00, A01, B00, D01 18
7 Công nghệ chế tạo máy 7510202 A00, A01, B00, D01 18
8 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 A00, A01, B00, D01 18
9 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 A00, A01, B00, D01 18
10 Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông 7510302 A00, A01, B00, D01 18
11 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7510303 A00, A01, B00, D01 18
12 Sư phạm công nghệ 7140246 A00, A01, B00, D01 24

Xem thêm điểm chuẩn các trường đại học năm 2021 tại đây

Đang làm bài thi