Điểm chuẩn Đại Học Ngân Hàng TP.HCM năm 2021

Đại học Ngân hàng TPHCM chính thức công bố điểm chuẩn năm 2021. Mời thầy cô và các bạn học sinh tham khảo!

  1. Điểm chuẩn Đại học Ngân hàng TPHCM năm 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Điểm chuẩn thi DGNL Đại học Ngân hàng TPHCM năm 2021

STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Quản trị kinh doanh 7340002 A01, D07, D13, , D01 861
2 Tài chính 7340001
A00, A01, D01, D90
3 Hệ thống thông tin quản lý 7340405 A00, A01, D01, D07, D07 827
4 Tài chính – Ngân hàng 7340201 A00, A01, D01, D07 827
5 Quản trị kinh doanh 7340101
A00, A01, D01, D07
6 Kinh tế 7310106 A00, A01, D01, D07 875 Kinh tế quốc tế
7 Luật 7380107 D01, C00, D07, D14 813 Luật kinh tế
8 Ngôn ngữ Anh 7220201 A01, D01, D96 816
9 Kế toán (Chuyên ngành Kế toán -Kiểm toán) 7340301
A00, A01, D01, D07
10 Ngân hàng ngành kế toán 7340001 A01, D07, D11, , D01 846
11 Quản trị kinh doanh 7340001
A01, D07, D12, , D01
12 Bảo hiểm – Tài chính Ngân hàng 7340002
A01, D07, D14, , D01

Xem thêm điểm chuẩn các trường đại học năm 2021 tại đây

Đang làm bài thi