Điểm chuẩn trường Đại học Công nghiệp Vinh năm 2021

Đại học Công nghiệp Vinh chính thức công bố điểm chuẩn năm 2021. Mời thầy cô và các bạn học sinh tham khảo!

điểm chuẩn trường Đại học công nghiệp Vinh năm 2021

>> Xem thêm điểm chuẩn các trường đại học năm 2021 tại đây

Đang làm bài thi