Điểm chuẩn Trường Đại học Giáo Dục – ĐHQG Hà Nội năm 2021

Trường Đại học Giáo Dục – ĐHQG Hà Nội chính thức công bố điểm chuẩn năm 2021. Mời thầy cô và các bạn học sinh tham khảo!

Điểm chuẩn trường đại học giá dục - đhqg hà nội năm 2021

>> Xem thêm điểm chuẩn các trường đại học năm 2021 tại đây

Đang làm bài thi