Điểm chuẩn Trường Đại học Huế – Khoa Giáo Dục Thể Chất năm 2021

Trường Đại học Huế chính thức công bố điểm chuẩn Khoa Giáo Dục Thể Chất năm 2021. Mời thầy cô và các bạn học sinh tham khảo!

điểm chuản đại học Huế năm 2021

 

Xem thêm điểm chuẩn các trường đại học năm 2021 tại đây

Đang làm bài thi