Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế năm 2021

Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế chính thức công bố điểm chuẩn năm 2021. Mời thầy cô và các bạn học sinh tham khảo!

Điểm chuẩn trường đại học khoa học - đại học huế năm 2021

>> Xem thêm điểm chuẩn các trường đại học năm 2021 tại đây

Đang làm bài thi