Điểm chuẩn Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2021

Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch chính thức công bố điểm chuẩn năm 2021. Mời thầy cô và các bạn học sinh tham khảo!

điểm chuẩn Y khoa trường phạm ngọc thạch năm 2021

>> Xem thêm điểm chuẩn các trường đại học năm 2021 tại đây

Đang làm bài thi