Điểm chuẩn Trường Học Viện Y Dược Cổ Truyền Việt Nam năm 2021

Hội đồng tuyển sinh Trường Học Viện Y Dược Cổ Truyền Việt Nam đã công bố điểm chuẩn năm 2021. Mời thầy cô và các bạn học sinh tham khảo!

 

Điểm chuẩn trường học viện y dược cổ truyền việt nam năm 2021

>>> Xem thêm điểm chuẩn các trường đại học năm 2021 tại đây

Đang làm bài thi