Trọn bộ đề thi học kỳ 1 môn Toán năm 2021 – 2022

Bộ đề thi học kỳ 1 môn Toán năm 2021 – 2022 bao gồm các đề thi đến từ nhiều trường khác nhau. Đề cương ôn tập kèm theo đáp án chi tiết để các bạn học sinh có thể tham khảo và đối chiếu kết quả bài làm của mình ngay sau khi làm xong. Bộ đề thi giúp các em củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng cho kỳ thi quan trọng sắp tới.

 STT  Đề thi học kỳ 1
1 Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 10 Trường THPT Marie Curie năm 2021 – 2022
2 Đề kiểm tra chất lượng môn Toán lớp 10 Trường THPT Gia Bình Số 1 Tỉnh Bắc Ninh năm 2021 – 2022
3 Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 11 Trường THPT Marie Curie năm 2021 – 2022
4 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 Trường THPT Yên Thế năm 2021 – 2022
5 Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 12 Trường THPT Marie Curie năm 2021 – 2022
6 Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 12 tỉnh Bạc Liêu năm 2021 – 2022
7 Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 12 Trường THPT Chuyên Bắc Ninh năm 2021 – 2022
8 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 Trường THPT Nam Sách năm 2021 – 2022
9 Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 9 Trường THCS Chu Văn An năm 2021 – 2022
10 Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 9 thị xã Nhoài Sơn năm 2021 – 2022 
11 Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 9 Huyện Thanh trì năm 2021 – 2022
12 Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 8 Trường THCS Quỳnh Thiện năm 2021 – 2022
13 Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 9 Trường THCS Trần Cao Vân năm 2021 – 2022
14 Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 9 Trường THCS Thống Nhất năm 2021 – 2022 
15 Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 9 Trường THCS Thành Công năm 2021 – 2022
16 Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 9 Trường THCS Hoàng Hoa Thám năm 2021 – 2022
17 Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 9 trường THCS Đặng văn Ngữ năm 2021 – 2022
18 Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 6 Phòng Giáo Dục và Đào tạo Nam Trực năm 2021 – 2022 
19 Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 9 Trường THCS Lê Quý Đôn Cầu Giấy năm 2021 – 2022 
20 Đề thi hoc kỳ 1 môn Toán lớp 9 Trường THCS MV. Lomonoxop năm 2021 – 2022 
21 Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 9 trường THCs Archimedes năm 2021 – 2022
22 Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 8 Trường THCS Archimedes năm 2021 – 2022 
23 Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 10 Trường THPT Kim Liên năm 2021 – 2022
24 Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành năm 2021 – 2022
25 Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 10 Trường THPT Duy Tân năm 2021 – 2022
26 Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 10 Trường THPT Lương NGọc Quyến năm 2021 – 2022
27 Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 11 Trường THPT Kim Liên năm 2021 – 2022 
28 Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 11 Trường THPT Phan Đình Phùng năm 2021 – 2022
29 Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 11 Trường THPT Nguyễn Tất Thành năm 2021 – 2022 
30 Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 11 Trường THPT Duy Tân năm 2021 – 2022
31 Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 11 Tỉnh Bắc Giang năm 2021 – 2022
32 Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 11 Trường THPT Lương Ngọc Quyến năm 2021 – 2022
33 Đề cương ôn tập học kỳ 1 môn Toán lớp 11 Trường THPT Hai Bà trưng năm 2021 – 2022
34 Đề cương ôn tập học kỳ 1 môn Toán lớp 11 Trường THPT Kim Liên Hà Nội năm 2021 – 2022
35 Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 11 Trường THPT Marie Curie năm 2021 – 2022
36 Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 12 Trường THPT Kim Liên năm 2021 – 2022
37 Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 12 tỉnh Quảng Nam năm 2021 – 2022 
38 Đề khảo sát chât lượng lần 1 môn Toán lớp 12 Tỉnh Hải Dương năm 2021 – 2022 
39 Đề thi khảo sát chất lượng lần 1 môn Toán lớp 12 Trường THPT Thiệu Hóa năm 2021 – 2022
40 Đề khảo sát chất lượng học kỳ 1 đợt 2 môn Toán lớp 12 Tỉnh Nam Định năm 2021 – 2022 
41 Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 12 Trường THPT Phan Đình Phùng năm 2021 – 2022
42 Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 12 Trường THPT Bảo Thắng số 3 Lào Cai năm 2021 – 2022
43 Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 12 Trường THPT Duy Tân năm 2021 – 2022 
44 Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 12 Trường THPT Lương Ngọc Quyến năm 2021 – 2022
45 Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 12 Tỉnh Bắc Giang năm 2021 – 2022
46 Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 12 Trường THPT chuyên Hùng Vương năm 2021 – 2022
 47 Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 12 Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành năm 2021 – 2022
 48 Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 6 Quận Long Biên năm 2021 – 2022
49 Đề cương ôn tập học kỳ 1 môn Toán lớp 7 Trường THCS Cao Bá Quát
50 Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 9 Trường THCS Lương Thế Vinh năm 2021 – 2022
51 Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 9 Quận Bắc Từ Liêm năm 2021 – 2022
52 Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 9 Trường THCS Giảng Võ năm 2021 – 2022
53 Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 9 Trường THCS Ngôi Sao Hà Nội năm 2021 – 2022
54 Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 9 Quận Long Biên năm 2021 – 2022
55 Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 9 Trường THCS Lê Quý Đôn năm 2021 – 2022
56 Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 9 Trường THCS Trưng Vương năm 2021 – 2022
57 Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 9 Huyện Đan Phượng năm 2021 – 2022
58 Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 9 Trường THCS Cầu Giấy năm 2021 – 2022
59 Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương năm 2021 – 2022
60 Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 9 Thị xã Sơn Tây năm 2021 – 2022
61 Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 9 Quận Hai Bà Trưng năm 2021 – 2022
62 Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 9 Huyện Ứng Hòa năm 2021 – 2022
63 Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 9 Trường THCs Giảng Võ năm 2021 – 2022
64 Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 9 Trường THCS Ngô Sĩ Liên năm 2021 – 2022
65 Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 9 Tỉnh Quảng Nam năm 2021 – 2022
66 Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 8 Trường THCS Quỳnh Thiện năm 2021 – 2022
67 Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 7 Trường THCS Nguyễn Trường Tộ năm 2021 – 2022
68 Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 7 Trường THCS Thành Công năm 2021 – 2022
69 Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 8 Trường THCS Tây Sơn Hà Nội năm 2021 – 2022
70 Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 6 Quận Long Biên năm 2021 – 2022
71 Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 6 Tỉnh Quảng Nam năm 2021 – 2022
72 Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 9 Trường THCS Phú Cường năm 2021 – 2022
73 Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 9 trường THCS Hoàng Hoa Thám năm 2021 – 2022 
74 Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 9 Trường THCS Ba Đình năm 2021 – 2022
75 Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 9 Quận Long Biên năm 2021 – 2022
76 Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 11 Trường THPT Đoàn Thượng năm 2021 – 2022
77 Tuyển tập 514 câu trắc nghiệm học kỳ 1 môn Toán lớp 9 năm 2021 – 2022
78 Tuyển tập 371 câu trắc nghiệm Bài tập Hình học môn Toán lớp 8 năm 2021 – 2022 
79 Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 7 Trường THCS Ngọc Thụy năm 2021 – 2022
80 Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 8 Trường THCS Ngọc Thụy năm 2021 – 2022
81 Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 10 Trường THPT Đoàn Thượng năm 2021 – 2022
82 Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 6 Trường THCS Việt Anh năm 2021 – 2022
83 Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 6 Tỉnh Bắc Giang nă 2021 – 2022
84 Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 6 Huyện Hải Hậu năm 2021 – 2022
85 Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 6 Trường THCS Kiêu Kỵ năm 2021 – 2022
86 Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 7 Trường THCS Việt Anh năm 2021 – 2022 
87 Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 7 Tỉnh Bắc Giang năm 2021 – 2022
88 Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 7 Trường THCS Kiêu Kỵ năm 2021 – 2022 
89 Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 7 Huyện Thiệu Hóa năm 2021 – 2022 
90 Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 7 Trường THCS Ngô Gia Tự năm 2021 – 2022 
91 Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 8 Trường THCS Thái Thịnh năm 2021 – 2022
92 Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 8 Huyện Giao Thủy năm 2021 – 2022 
93 Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 8 Huyện Mỹ Lộc năm 2021 – 2022
94 Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 8 Huyện Trực Ninh năm 2021 – 2022
95 Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 8 Tỉnh Bắc Giang năm 2021 – 2022
96 Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 8 Trường THCS Kiêu Kỵ năm 2021 – 2022
97 Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 8 Trường Tả Thanh Oai năm 2021 – 2022
98 Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 8 Trường THCS Ngô Gia Tự năm 2021 – 2022
99 Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 9 Trường THPT Lê Quý Đôn năm 2021 – 2022
100 Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 9 Trường THPT Bế Văn Đàn năm 2021 – 2022
101 Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 9 Tỉnh Bắc Giang năm 2021 – 2022
102 Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 9 Trường THCS Kiêu Kỵ năm 2021 – 2022
103 Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 9 Tỉnh Nam Định năm 2021 – 2022
104 Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 9 Trường THCS Nam Từ Liêm năm 2021 – 2022
105 Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 9 Trường THCS Nam Hồng năm 2021 – 2022
106 Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 10 Tỉnh Bắc Ninh năm 2021 – 2022
107 Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ năm 2021 – 2022
108 Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 10 Trường THPT Phan Đình Phùng năm 2021 – 2022
109 Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 11 Tỉnh Bắc Ninh năm 2021 – 2022
110 Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 11 Trường THPT Phan Đình Phùng năm 2021 – 2022 
111 Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 11 Trường THPT Chu Văn An năm 2021 – 2022
112 Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 12 Trường THPT Lương Thế Vinh năm 2021 – 2022
113 Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 12 Tỉnh Hà Nam năm 2021 – 2022
114 Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 12 Tỉnh Bắc Ninh năm 2021 – 2022 
115 Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 12 Trường THPT Phan Đình Phùng năm 2021 – 2022
116 Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 9 Quận Thanh Xuân năm 2021 – 2022
117 Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 8 Tỉnh Bắc Ninh năm 2021 – 2022
118 Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 7 Tỉnh Bắc Ninh năm 2021 – 2022 
119 Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 6 Tỉnh Bắc Ninh năm 2021 – 2022 
120 Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 6 Trường THCS Thạch Thán năm 2021 – 2022
121 Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 7 Trường THCS Thạch Thán năm 2021 – 2022
122 Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 8 Trường THCS Thạch Thán năm 2021 – 2022
123 Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 9 Trường THCS Thạch Thán năm 2021 – 2022
124 Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 10 Trường THPT Lê Trung Kiên năm 2021 – 2022
125 Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 10 Trường THPT Thị Xã Quảng Trị năm 2021 – 2022
126 Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 11 Trường THPT Thị Xã Quảng Trị năm 2021 – 2022
127 Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 12 Trường THPT Thị Xã Quảng Trị năm 2021 – 2022
128 Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 12 Trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh năm 2021 – 2022
Đang cập nhật…….

Qúy thầy cô có thể tham khảo thêm tại đây – bộ đề thi học kỳ 1 môn Lý, Hóa, Sinh, Tiếng Anh của các trường trên toàn quốc.

Đang làm bài thi