Đáp án và nhận định đề minh họa tốt nghiệp THPT 2022 môn Lý

Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT 2022 đã được Bộ GD công bố tối 31/3, dưới đây là hướng dẫn giải chi tiết môn Lý.

Đáp án đề minh họa tốt nghiệp THPT 2022 môn Lý đã được cập nhật

Nhận định đề minh họa tốt nghiệp THPT 2022 môn Lý: Đề thi tham khảo sử dụng cho phương án thi mới giảm nhẹ hơn về độ khó. Điều chỉnh này phù hợp với mục đích chính là xét tốt nghiệp THPT trong bối cảnh các trường, thí sinh gặp khó khăn vì dịch COVID-19.
Xem thêm đáp và nhận định đầy đủ các môn đề thi minh họa tốt nghiệp THPT 2022 tại đây: bit.ly/deminhhoaTHPT2022
Đang làm bài thi