Khảo sát chất lượng học sinh lớp 12 trên hệ thống onluyen.vn

Từ ngày 16-19.4, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công ty TNHH Giáo dục Edmirco tổ chức thi khảo sát chất lượng lần 2 cho học sinh lớp 12 năm học 2021-2022 bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống onluyen.vn

Học sinh lớp 12 của các trường THPT và trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên đã đăng ký tài khoản onluyen.vn, đáp ứng yêu cầu về thiết bị, kết nối mạng và có nhu cầu có thể tham gia kỳ thi này. Các trường chưa được cấp tài khoản nếu có học sinh tham gia thì đăng ký cấp tài khoản bổ sung.

Học sinh thi trực tuyến tại nhà, theo địa chỉ website: app.onluyen.vn bằng trình duyệt Google Chrome; sử dụng các thiết bị có kết nối mạng. Các môn thi khảo sát theo hình thức trắc nghiệm gồm: toán, vật lý, hoá học, sinh học, tiếng Anh, lịch sử, địa lý và giáo dục công dân.

Công ty TNHH Giáo dục Edmirco sẽ tổ chức test thử cho học sinh trong khoảng thời gian từ 8-23 giờ ngày 15.4 trước khi bắt đầu làm bài thi chính thức…

Đang làm bài thi