8 điểm mới trong tuyển sinh đại học năm 2022

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Quy chế tuyển sinh Đại học, tuyển sinh Cao đẳng ngành giáo dục mầm non. Những điểm mới này có tác động trực tiếp đến thí sinh năm nay và những năm tiếp theo.

Bài: Nghiêm Huê | Đồ họa: Kiều Tú

Đang làm bài thi