Bộ GD-ĐT thông tin về kế hoạch điều chỉnh đối với môn Lịch sử

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GD-ĐT) Nguyễn Xuân Thành trao đổi xung quanh Kế hoạch thực hiện điều chỉnh môn Lịch sử trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, vừa được Bộ GD-ĐT ban hành.

Môn Lịch sử cấp THPT sẽ có phần bắt buộc

Nghị quyết số 63/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội yêu cầu Bộ GD-ĐT nghiên cứu ý kiến cử tri, nhân dân và đại biểu Quốc hội, thiết kế môn Lịch sử trong chương trình giáo dục cấp THPT, bao gồm cả phần bắt buộc và phần lựa chọn một cách hợp lý, khoa học, bảo đảm hiệu quả cao nhất trong việc giáo dục truyền thống và phát triển nhân cách cho học sinh.

Bộ GD-ĐT đang điều chỉnh môn Lịch sử theo yêu cầu của Nghị quyết 63, bảo đảm môn học này có phần bắt buộc với tất cả học sinh THPT và có phần lựa chọn cho học sinh có định hướng chuyên sâu về Lịch sử.

Bộ GD-ĐT thông tin về kế hoạch điều chỉnh môn Lịch sử  -0
Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học Nguyễn Xuân Thành

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học khẳng định, Kế hoạch của Bộ GD-ĐT vừa ban hành nhằm điều chỉnh phần bắt buộc, nên trong kế hoạch này không đề cập tới phần lựa chọn. Việc thực hiện phần lựa chọn theo đúng Chương trình giáo dục phổ thông đã ban hành năm 2018.

Ngoài ra, ông Nguyễn Xuân Thành cũng thông tin, Bộ GD-ĐT đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 32/2018/TT-BGD-ĐT ngày 26.12.2018 ban hành Chương trình GDPT, trong đó môn Lịch sử được giữ nguyên phần chuyên đề học tập lựa chọn (35 tiết/năm học) theo định hướng nghề nghiệp; chuyển phần chủ đề môn Lịch sử 70 tiết/năm học thành phần bắt buộc và điều chỉnh chương trình còn 52 tiết/năm học để bảo đảm sự phù hợp với tất cả học sinh và cơ cấu đội ngũ giáo viên Lịch sử hiện nay.

Đối với các môn lựa chọn, các trường xây dựng các tổ hợp 4 môn học lựa chọn (thay vì 5 môn theo thiết kế ban đầu) để vừa đáp ứng nhu cầu của người học vừa bảo đảm phù hợp với điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của nhà trường.

Với phương án điều chỉnh đang dự thảo như trên, chương trình cấp THPT đối với mỗi học sinh được giảm 18 tiết/năm học so với thiết kế ban đầu (tương ứng với số tiết giảm của chương trình môn Lịch sử); các trường cần căn cứ vào đội ngũ giáo viên của mình để điều chỉnh giảm 1 môn học trong các tổ hợp 5 môn học lựa chọn đã chuẩn bị, xây dựng (thực tế chỉ cần điều chỉnh giảm 1 môn đối với tổ hợp không có môn Lịch sử).

Để kịp thời triển khai năm học 2022-2023, Bộ GD-ĐT đang thực hiện theo Kế hoạch đã ban hành, trong đó sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện quy trình rút gọn trong xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 32/2018/TT-BGD-ĐT.

Điều chỉnh kịp thời cho năm học mới

Ông Nguyễn Xuân Thành cho biết, chỉ sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 63 thì Bộ GD-ĐT mới ban hành được Kế hoạch điều chỉnh chương trình. Tuy nhiên, để chuẩn bị sẵn sàng các phương án điều chỉnh kịp thời cho năm học mới, việc nghiên cứu để điều chỉnh tinh giảm chương trình môn Lịch sử 70 tiết/năm học thành phần Lịch sử bắt buộc đã được Bộ GD-ĐT đề nghị Ban phát triển Chương trình môn Lịch sử nghiên cứu, thực hiện từ sau khi có ý kiến đề xuất môn Lịch sử là môn học bắt buộc.

Bộ GD-ĐT thông tin về kế hoạch điều chỉnh môn Lịch sử  -0
Học sinh Trường THPT Hiệp Bình (TP Hồ Chí Minh) trong giờ học môn Lịch sử – Ảnh: Y.Hoa

Đồng thời, chương trình môn Lịch sử phần bắt buộc 52 tiết/năm học không phải là chương trình được xây dựng mới mà được điều chỉnh tinh giảm từ chương trình môn Lịch sử 70 tiết/năm học đã được xây dựng trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 nên việc thực hiện sẽ bảo đảm về tiến độ và chất lượng như Kế hoạch đã ban hành.

Theo ông Nguyễn Xuân Thành, việc điều chỉnh chương trình được thực hiện tinh giảm từ chính chương trình mà giáo viên đã được bồi dưỡng nên giáo viên đã bảo đảm năng lực để thực hiện. Tuy nhiên, để giáo viên nắm chắc hơn về chương trình đã được điều chỉnh, giúp nhà trường, giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục, kế hoạch bài dạy và tổ chức dạy học đạt hiệu quả cao nhất, Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức bồi dưỡng cho một số cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán của các địa phương, cơ sở giáo dục trong quá trình tổ chức thực hiện.

Minh Vân
Đang làm bài thi