Các Từ Nối Trong IELTS Writing [Tổng Hợp Đầy Đủ Nhất] 

Các từ nối trong IELTS writing sẽ được Edmicro liệt kê và tổng hợp đầy đủ trong bài viết này, mời bạn đọc theo dõi!

Mục đích sử dụng các từ nối trong IELTS writing

Từ nối hay linking words được sử dụng trong IELTS Writing với mục đích là để đảm bảo sự liên kết của các câu và đoạn văn với nhau. Việc sử dụng từ nối sẽ giúp bài viết của bạn trở nên mượt mà và dễ đọc hơn. Đồng thời, nó cũng giúp thể hiện được khả năng và tư duy ngôn ngữ của bạn.

Các từ nối trong IELTS - giới thiệu tổng quan
Các từ nối trong IELTS – giới thiệu tổng quan

Các từ nối trong IELTS Writing Task 1 

Đầu tiên, Edmicro sẽ chia sẻ cho bạn các loại từ nối khác nhau mà bạn có thể sử dụng cho IELTS Writing Task 1. Với IELTS Writing Task 1, từ nối sẽ giúp làm bật lên những thông tin quan trọng, so sánh giữa các biểu đồ và liên kết thông tin. 

XEM THÊM: Cách Brainstorm IELTS Writing Task 2 Hiệu Quả Cho Mọi Đề

Từ nối tổng quát 

Những từ nối này sẽ giúp bạn giới thiệu chung và thể hiện tính tổng quan trong bài. 

Từ nối Ý nghĩa Cách dùng 
Generally Nói chung làGenerally, + clause (mệnh đề quan hệ
Overall Tổng thểOverall, + clause (mệnh đề quan hệ) 
In general Nói chungIn general + clause (mệnh đề quan hệ) 
In common Điểm chungIn common + clause (mệnh đề quan hệ) 
It is obvious Quá rõ ràngIt is obvious that + clause 
As can be seenNhư có thể thấyAs can be seen + clause 
As an overall trendNhư một xu hướng tổng thểAs an overall trend + clause 
At the first glance Ngay từ cái nhìn đầu tiênAt the first glance, it is clear that + clause 
A glance at the graph reveals that Nhìn thoáng qua biểu đồ cho thấy rằngA glance at the graph reveals that + clause 

Từ nối chỉ sự tương phản 

Đây là những từ nối mà bạn nên sử dụng khi muốn chỉ sự đối lập giữa các thông tin hay biểu đồ. Ngoài Writing Task 1, bạn cũng có thể áp dụng nó vào những bài luận khác để chỉ sự đối lập giữa các luận điểm và ý khác nhau. 

Các từ nối trong IELTS - từ nối chỉ sự tương phản
Các từ nối trong IELTS – từ nối chỉ sự tương phản
Từ nối Ý nghĩa Cách dùng 
Nevertheless Tuy nhiênCâu 1. Nevertheless, câu 2. 

Câu 1; nevertheless, câu 2. 

However Tuy nhiênHowever, + clause.

Clause, however. 

S, however, V. 

Clause, however + …

On the other hand Mặt khácOn the one hand, clause. On the other hand, clause. 
Although / Even though Mặc dù / mặc dùAlthough clause, clause 

Clause, although, clause. 

Even though clause, clause 

Despite / In spite of Mặc dù / bất chấpDespite of/ In spite of + Noun/Phrase/V-ing, clause. 

Clause + despite of/In spite of + Noun/Phrase/V-ing

But Nhưng Clause, but clause. 
In comparison with So vớiIn comparison with + noun/noun phrase 
In contrast Ngược lạiIn contrast + to/with + noun, 
By contrast Ngược lạiBy contract + S 

S + By contrast 

By contrast, clause. 

Các từ nối trong IELTS Writing chỉ sự tương đồng 

Từ nối chỉ sự tương đồng sẽ được sử dụng khi cần thể hiện sự giống nhau giữa hai chủ thể, vật thể, ngược lại với những từ nối chỉ sự tương phản.

Từ nối Ý nghĩa Cách dùng 
Likewise Tương tự như vậyLikewise + sentence 
Similarly Tương tựSimilarly, + sentence 

Từ nối liệt kê 

Từ nối liệt kê là khá quan trọng để chỉ thứ tự các chủ thể, vật thể, bước trong bài viết.

Từ nối Ý nghĩa 
FirstlyTrước hết
SecondlyThứ hai
After that/ Then/ From this/ Subsequently/ Before that/ In turnSau đó/ Sau đó/ Từ đây/ Sau đó/ Trước đó/ Lần lượt
Finally/ At the final step Cuối cùng/ Ở bước cuối cùng

Những từ nối thường có cách dùng giống nhau. Nó sẽ thường nằm ở đầu câu với công thức Firstly, Secondly, After that, Finally,…+ clause 

Các từ nối trong IELTS - từ nối chỉ sự liệt kê
Các từ nối trong IELTS – từ nối chỉ sự liệt kê

XEM THÊM: IELTS Writing Task 2 Introduction: Cách Viết Intro Dễ Dàng

Từ nối so sánh 

Những từ nối này sẽ được sử dụng với mục đích so sánh các chủ thể, vật thể và biểu đồ khác nhau: 

Từ nối Ý nghĩa Cách dùng 
Just as Cũng giống nhưS1 + V1 + O1 just as S2 + V2 + O2
Compared with/ to So với/vớiCompared with/ to + noun 

Các từ nối Trong IELTS Writing Task 2 

Những từ nối chuẩn bị được Edmicro liệt kê dưới đây sẽ giúp bạn nhiều ở phần IELTS Writing Task 2.

Từ nối giới thiệu luận điểm

Các từ nối trong IELTS - từ nối giới thiệu luận điểm
Các từ nối trong IELTS – từ nối giới thiệu luận điểm

Đây là những từ dùng để bắt đầu ý, câu hay đoạn văn mới.

Từ nối Ý nghĩa Cách dùng 
In addition to Ngoài raIn addition to + Noun/Pronoun/V-ing 
More importantly Quan trọng hơn More important + sentence/clause 

Từ nối dẫn dắt ví dụ, phát triển luận điểm 

Những từ nối sắp được liệt kê giúp bạn tiếp tục các câu văn và đoạn văn cho mượt mà và mạch lạc nhất

Từ nối Ý nghĩa Cách dùng 
It is true that Đúng là như vậyIt is true that + clause 
Some people believe that Một số người tin rằngSome people believe that + clause 
According toDựa theoAccording to + noun, clause 

Từ nối nguyên nhân, kết quả 

Từ nối chỉ nguyên nhân, kết quả
Từ nối chỉ nguyên nhân, kết quả

Những từ này sẽ hữu dụng khi bạn gặp phải dạng bài Causes and Effects/Causes and Solutions/Problems and Solutions và một số những trường hợp khác. 

Từ nối Ý nghĩa Cách dùng 
Since TừSince + mốc thời gian 
Because of Bởi vìBecause of + pronoun/ noun phrase 
Due to Bởi vìClause + due to + noun/noun phrase 

Clause + due to + the fact that + clause 

Owing to Do Clause + owing to + noun/noun phrase/ gerund phrase 

Owing to + noun/noun phrase, clause 

On account of Bởi vìOn account of + noun/noun phrase/V-ing 
For this reason Vì lý do nàyIt is + for (this/the) reason that + clause

Clause +, for this reason, + clause 

As a result Kết quả làSentence. As a result, clause 

Clause; as a result, clause 

Từ nối nêu ý kiến, quan điểm 

Đây là từ nối thường được sử dụng để giúp bạn thể hiện được quan điểm cá nhân của mình khi viết bài. 

Từ nối Ý nghĩa 
I believe Tôi tin
I think Tôi nghĩ 
I feel that Tôi cảm thấy rằng
I understand Tôi hiểu 
Personally Cá nhân
In my opinion Theo tôi
From my perspectiveTừ quan điểm của tôi
From my point of view Theo quan điểm của tôi
It seems to me that Theo tôi thì
It appears that Có vẻ như

Những từ nối này thường sẽ được dùng ở đầu câu hoặc trước mệnh đề. 

Từ nối nêu quan điểm cá nhân
Từ nối nêu quan điểm cá nhân

Các từ nối trong ielts writing kết thúc, kết luận 

Những từ này sẽ thường được dùng cho phần kết bài hoặc đôi khi là kết đoạn miêu tả một chủ thể, vật thể hay quy trình nhất định, hường sẽ nằm ở đầu đoạn, đầu câu hoặc trước mệnh đề. 

Từ nối Ý nghĩa 
In conclusion Tóm lại là
In short Nói ngắn gọn
To sum up Tóm lại
To summarize Để tóm tắt

Để sử dụng các từ nối trong IELTS Writing hiệu quả nhất, các bạn cũng nên hiểu biết thêm những câu trả lời cho những câu hỏi liên quan. 

Các từ nối trong IELTS - từ nối dùng để kết luận
Các từ nối trong IELTS – từ nối dùng để kết luận

Từ nối nên được sử dụng ở phần nào? 

Việc sử dụng các từ nối trong IELTS Writing sẽ được sử dụng cho cả hai, Writing Task 1 và Writing Task 2.

Từ nối sử dụng cho IELTS Speaking có sử dụng được phần thi IELTS Writing không? 

Để trả lời cho câu hỏi này thì là tùy vì có những từ sử dụng trong văn nói được nhưng khi cho vào văn viết thì bạn sẽ dễ bị mất điểm. Lý do là vì có những từ trong văn nói sẽ không thể hiện đủ tính học thuật của bài viết, cũng như không lột tả được hết ý nghĩa trong ngữ cảnh của văn viết.

XEM THÊM:

Edmicro đã liệt kê rất nhiều các từ nối trong IELTS Writing cho từng mục đích khác nhau. Điều này sẽ giúp các bạn có nguồn thông tin đầy đủ để tham khảo và sử dụng khi làm bài.

Bài liên quan

Đang làm bài thi