Điểm sàn Đại học Huế năm 2020: 14 điểm trở lên

Trường Đại học Huế vừa công bố điểm sàn xét tuyển năm 2020 đối với tất cả các trường: Đại học Luật, Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Kinh tế, Đại học Nông lâm, Đại học Nghệ thuật, Đại học Sư phạm, Đại học Khoa học, Đại học Y dược…

Trường Đại học Huế vừa công bố điểm sàn xét tuyển năm 2020 đối với tất cả các trường: Đại học Luật, Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Kinh tế, Đại học Nông lâm, Đại học Nghệ thuật, Đại học Sư phạm, Đại học Khoa học, Đại học Y dược…

Trong đó điểm sàn:

 • Đại học Luật lấy 16 điểm
 • Đại học Ngoại Ngữ: 14 điểm trở lên
 • Đại học Kinh tế: 15 điểm trở lên
 • Đại học Nông lâm: 15 điểm trở lên
 • Đại học Nghệ thuật: 15 điểm trở lên
 • Đại học Sư phạm: theo quy định của Bộ Giáo Dục
 • Đại học Khoa học: 15 điểm
 • Đại học Y dược: theo quỵ định của bộ GD&ĐT
 • Khoa Giáo dục, thể chất theo quy định của Bộ Y Tế
 • Khoa Du Lịch: 16 điểm
 • Khoa Kĩ thuật và Công Nghệ: 14 điểm trở lên
 • Đại học Huế phân hiệu Quảng Trị: 14 điểm

Nguồn: Đại học Huế

Đang làm bài thi