Điểm sàn Học viện Quản lý Giáo dục năm 2020: 15 Điểm trở lên

Hội đồng tuyển sinh Học viện Quản lý giáo dục thông báo Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào Học viện Quản lý giáo dục năm 2020

Điểm sàn Học viện Quản lý Giáo dục năm 2020 là 15 điểm trở lên

Điểm sàn Học viện Quản lý giáo dục năm 2020

Lưu ý: Điểm xét tuyển theo thang điểm 30, chưa nhân hệ số và đã bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng

Điểm chuẩn Học viện Quản lý Giáo dục năm 2019 không quá 19 điểm

Điểm chuẩn dự kiến có thể lớn hơn điểm sàn từ 2 – 7 điểm, phụ thuộc vào ngành dự tuyển và số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng. Mời quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo điểm chuẩn Học viện Quản lý Giáo dục năm 2019 để có điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2020 phù hợp.

STT

Mã ngành
Tên ngành

Tổ hợp môn
Điểm chuẩn
1 7140114 Quản lí giáo dục A00, A01, C00, D01 15
2 7310403 Tâm lí học giáo dục A00, B00, C00, D01 15.5
3 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, A02, D01 15
4 7140101 Giáo dục học A00, B00, C00, D01 15
5 7140199 Kinh tế giáo dục A00, A01, D01, D10 19

Từ ngày 19-25/9/2020, Các em học sinh có thể xem hướng dẫn chi tiết điều chỉnh nguyện vọng ttheo hình thức trực tuyến tại đây

Với số điểm khoảng 15 – 21 điểm đạt được trong kỳ thi vừa qua, các em có thể cân nhắc việc lựa chọn Top 50 trường Đại học có điểm sàn dưới 20 điểm để tiếp tục thực hiện được ước mơ của mình.

Nguồn: Học viện Quản lý giáo dục

Đang làm bài thi