Điểm sàn Học viện Tòa án năm 2020: 18 điểm trở lên

Trường Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội thông báo ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào (Điểm sàn) như sau:

Hội đồng tuyển sinh Học viện Tòa án thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học theo hình thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 như sau:

Năm nay trường tuyển sinh 360 chỉ tiêu với ngành đào tạo duy nhất là Luật (Mã ngành: 7380101). Một số lưu ý đối với thí sinh khi đăng ký xét tuyển:

Học viện Tòa án chỉ nhận xét tuyển những thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển 1 hoặc 2 vào Học viện Tòa án. Do vậy, thí sinh nào không đăng ký đúng hoặc đăng ký nhiều hơn 2 nguyện vọng hoặc có 1 nguyện vọng đăng ký không thuộc nguyện vọng 1 hoặc 2 thì phải điều chỉnh lại nguyện vọng cho đúng. Nếu không điều chỉnh được coi là hồ sơ không hợp lệ và không được xét tuyển.

Thí sinh đã xét tuyển theo hình thức xét kết quả học tập, xét tuyển thẳng (bao gồm cả thí sinh thuộc diện trúng tuyển và thí sinh không trúng tuyển) không được đăng ký xét tuyển vào Học viện Tòa án theo hình thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Nguồn: Học viện Tòa án

Đang làm bài thi