Điểm sàn Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội năm 2020

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (điểm sàn) đại học chính quy theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

1. Điều kiện ĐKXT
– Tính đến thời điểm xét tuyển đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.
– Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.
– Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

2. Ngưỡng điểm nhận hồ sơ ĐKXT

TT Tên ngành Mã ngành xét tuyển Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT
      A01 C00 D01 D04 D06 D78 D83
  Báo chí QHX01 18.0 20.0 18.0 18.0 18.0 18.0
  Báo chí * (CTĐT CLC) QHX40 15.0 17.0 16.0  –  – 16.0
  Chính trị học QHX02 15.0 17.0 16.0 16.0  – 16.0 16.0
  Công tác xã hội QHX03 16.0 18.0 17.0 17.0  – 17.0 17.0
  Đông Nam Á học QHX04 16.0  – 17.0 17.0 17.0 17.0
  Đông phương học QHX05  – 20.0 18.0 18.0 18.0 18.0
  Hán Nôm QHX06  – 18.0 17.0 17.0 17.0 17.0
  Hàn Quốc học QHX26 18.0 20.0 18.0 18.0  – 18.0 18.0
  Khoa học quản lý QHX07 16.0 18.0 17.0 17.0  – 17.0 17.0
  Khoa học quản lý * (CTĐT CLC) QHX41 15.0 17.0 15.0  – 15.0
  Lịch sử QHX08 17.0 16.0 16.0  – 16.0 16.0
  Lưu trữ học QHX09 15.0 17.0 16.0 16.0 16.0 16.0
  Ngôn ngữ học QHX10  – 18.0 17.0 17.0 17.0 17.0
  Nhân học QHX11 15.0 17.0 16.0 16.0 16.0 16.0
  Nhật Bản học QHX12 18.0 18.0 18.0 18.0
  Quan hệ công chúng QHX13 20.0 18.0 18.0  – 18.0 18.0
  Quản lý thông tin QHX14 16.0 18.0 17.0 17.0 17.0 17.0
  Quản lý thông tin * (CTĐT CLC) QHX42 15.0 17.0 16.0  – 16.0
  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành QHX15 18.0  – 18.0  – 18.0
  Quản trị khách sạn QHX16 18.0 18.0  – 18.0
  Quản trị văn phòng QHX17 16.0 18.0 17.0 17.0  – 17.0 17.0
  Quốc tế học QHX18 16.0 18.0 17.0 17.0 17.0 17.0
  Quốc tế học* (CTĐT CLC) QHX43 15.0 17.0 16.0  –  – 16.0  –
  Tâm lý học QHX19 18.0 20.0 18.0 18.0 18.0 18.0
  Thông tin – thư viện QHX20 15.0 17.0 16.0 16.0  – 16.0 16.0
  Tôn giáo học QHX21 15.0 17.0 16.0 16.0  – 16.0 16.0
  Triết học QHX22 15.0 16.0 16.0 16.0  – 16.0 16.0
  Văn hóa học QHX27 17.0 16.0 16.0 16.0 16.0
  Văn học QHX23 17.0 16.0 16.0 16.0 16.0
  Việt Nam học QHX24  – 18.0 17.0 17.0 17.0 17.0
  Xã hội học QHX25 16.0 18.0 17.0 17.0  – 17.0 17.0

– Lưu ý: Mức điểm trên là tổng điểm các môn thi theo tổ hợp xét tuyển tính hệ số 1 và điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có).– Với các chương trình đào tạo chất lượng cao (CTĐT CLC): Thí sinh phải đảm bảo điều kiện điểm thi môn tiếng Anh trong kì thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt tối thiểu từ 4.0 trở lên (theo thang điểm 10) hoặc có các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Quốc gia Hà Nội.

Từ ngày 19-25/9/2020 các em học sinh có thể bắt đầu điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến . Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

Nguồn: Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội

Đang làm bài thi