Điểm sàn Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2020

Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội báo mức điểm nhận đăng ký xét tuyển (điểm sàn) vào đại học chính quy năm 2020 của Nhà trường như sau:

TT Mã xét tuyển Tên nhóm ngành Tên ngành/chương trình đào tạo Mức điểm nhận ĐKXT  Tổ hợp
xét tuyển
I CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN
1 CN1 Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin 24 – Toán, Lý, Hóa (A00)– Toán, Anh, Lý (A01) 
Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản 24
2 CN2  Máy tính và Robot Kỹ thuật máy tính 22
Kỹ thuật Robot*
3 CN11 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
4 CN4 Cơ kỹ thuật 20
 5 CN3 Vật lý kỹ thuật Kỹ thuật năng lượng* 18
Vật lý kỹ thuật
6 CN5 Công nghệ kỹ thuật xây dựng
7 CN7 Công nghệ Hàng không vũ trụ* – Toán, Lý, Hóa (A00)– Toán, Anh, Lý (A01)– Toán, Lý, Sinh (A02)– Toán, Hóa, Sinh (B00)
8 CN10 Công nghệ nông nghiệp*  
II CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO
9 CN8 Công nghệ thông tin** (CLC) Khoa học Máy tính 22 – Toán, Lý, Hóa (Toán, Lý hệ số 2) (A00)– Toán, Anh, Lý (Toán, Anh hệ số 2) (A01) 
Hệ thống thông tin
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
10 CN6 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ** 20
11 CN9 Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông**

Nguồn: Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội

Đang làm bài thi