Điểm sàn Đại học Điện lực năm 2020

Trường Đại học Điện lực (Mã trường: DDL) thông báo mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển hệ Đại học chính quy (điểm sàn) theo phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020, cụ thể như sau:

Nguồn: Đại học Điện lực

Đang làm bài thi