Điểm sàn Đại học Văn hóa TP.HCM năm 2020

Đại học Văn hóa TP.HCM thông báo điểm trúng tuyển (điểm sàn) trình độ Đại học theo phương thức thi THPT 2020 như sau

Nguồn: Đại học Văn hóa TP.HCM

Đang làm bài thi