Điểm sàn Đại học Nội Vụ năm 2020: 18 điểm trở lên

Đại học Nội Vụ thông báo điểm sàn xét tuyển bổ sung đợt 1 đại học hệ chính quy năm 2020 theo kết quả học tập THPT tại trụ sở chính Hà Nội, cụ thể như sau:

Điểm sàn Đại học Nội Vụ năm 2020
Điểm sàn Đại học Nội Vụ năm 2020

Nguồn: Đại học Nội Vụ

Đang làm bài thi