Điểm sàn Đại Học Tài Chính, Ngân Hàng Hà Nội năm 2020: Chỉ 15.5 Điểm trở lên

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại Học Tài Chính, Ngân Hàng Hà Nội thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu (điểm sàn) vào đại học chính quy năm 2020 theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia 2020, cụ thể như sau:

Nguồn: Đại Học Tài Chính, Ngân Hàng Hà Nội

Đang làm bài thi