Điểm sàn Đại học Thủy Lợi năm 2020: 15 Điểm trở lên

Hội đồng tuyển sinh Trường Điểm chuẩn Đại học Thủy Lợi năm 2020 thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu (điểm sàn) vào đại học chính quy năm 2020 theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia 2020, cụ thể như sau:

Điểm sàn Đại học Thủy Lợi năm 2020
Điểm sàn Đại học Thủy Lợi năm 2020
Điểm sàn Đại học Thủy Lợi năm 2020

Nguồn: Đại học Thủy Lợi

Đang làm bài thi