Điểm sàn Học viện Tài chính năm 2020

Căn cứ Công văn số 1006/HVTC-QLĐT ngày 04/9/2020 của Học viện Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án tuyển sinh năm 2020, Học viện Tài chính thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào diện xét tuyển dựa vào kết quả thi TNTHPT năm 2020 như sau:

TT Mã ngành/  chuyên ngành Tên ngành/chuyên ngành Tổ hợp xét tuyển Điểm sàn
 Chương trình chất lượng cao (chưa tính điểm môn tiếng Anh nhân hệ số 2)
1 7340201C06 Hải quan & Logistics A01,D01,D07 24
2 7340201C09 Phân tích tài chính A01, D01, D07 24
3 7340201C11 Tài chính doanh nghiệp A01, D01, D07 24
4 7340302C21 Kế toán doanh nghiệp A01, D01, D07 24
5 7340302C22 Kiểm toán A01, D01, D07 24
  Chương trình chuẩn
6 7220201 Ngôn ngữ Anh (chưa tính điểm môn tiếng Anh nhân hệ số 2) A01, D01, D07 20
7 7310101 Kinh tế A01, D01, D07 20
8 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D07 20
9 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00, A01, D07 20
10 7340201D Tài chính – Ngân hàng D01 20
11 7340301 Kế toán A00, A01,D07 20
12 7340301D Kế toán D01 20
13 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00, A01, D01, D07 20
  Chương trình DDP (mỗi bên cấp một bằng cử nhân)
14 7340201DDP Tài chính – Ngân hàng A00, A01, D01, D07 20

Ghi chú: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào bao gồm tổng điểm 3 bài thi/môn thi theo từng tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực.

Đang làm bài thi