Điểm chuẩn dự kiến Đại học Mỹ thuật Công nghiệp năm 2020

Hội đồng tuyển sinh Đại học Mỹ thuật Công nghiệp thông báo điểm chuẩn dự kiến đại học chính quy và Đại học Liên thông năm 2020

Điểm chuẩn dự kiến Đại học Mỹ thuật Công nghiệp năm 2020 cao nhất 20.63 điểm

Từ ngày 19-25/9/2020 các em học sinh có thể bắt đầu điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến . Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

Nguồn: Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

>>> Xem thêm; Top 50 trường Đại học có điểm sàn dưới 20 điểm

Đang làm bài thi