Điểm chuẩn Đại Học Hùng Vương năm 2021

Đại học Hùng Vương chính thức công bố điểm chuẩn năm 2021. Mời thầy cô và các bạn học sinh tham khảo!

Điểm chuẩn trường Đại học Hùng Vương năm 2021

 

Xem thêm điểm chuẩn các trường đại học năm 2021 tại đây

Đang làm bài thi