Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ và Quản lý hữu nghị năm 2021

Hội đồng trường công bố điểm chuẩn Đại học Công nghệ và Quản lý hữu nghị chính thức  năm 2021, điểm chuẩn tất cả các ngành là 15 điểm. Mời thầy cô và các bạn học sinh tham khảo!

điểm chuẩn đại học công nghệ và quản lý hữu nghị năm 2021

>> Xem thêm điểm chuẩn các trường đại học năm 2021 tại đây

Đang làm bài thi