Điểm chuẩn Trường Đại học Ngoại Ngữ – Đai học Huế năm 2021

Trường Đại học Công Ngoại Ngữ – Đại học Huế chính thức công bố điểm chuẩn năm 2021. Mời thầy cô và các bạn học sinh tham khảo!

Điểm chuẩn trường đại học ngoại ngữ - đại học quốc gia hà nội

>> Xem thêm điểm chuẩn các trường đại học năm 2021 tại đây

Đang làm bài thi