Điểm chuẩn Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế năm 2021

Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế chính thức công bố điểm chuẩn năm 2021. Mời thầy cô và các bạn học sinh tham khảo!

Điểm chuẩn đại học nông lâm - đại học Huế năm 2021

>> Xem thêm điểm chuẩn các trường đại học năm 2021 tại đây

Đang làm bài thi