Điểm chuẩn Trường Đại học Y Hà Nội năm 2021

 Trường Đại học Y Hà Nội chính thức công bố điểm chuẩn năm 2021. 

Ngành cao nhất là răng, hàm, mặt với 28,45 điểm, không có ngành nào thấp hơn 26,2 điểm.

Điểm chuẩn Trường Đại học Y Hà Nội năm 2021

>> Xem thêm điểm chuẩn các trường đại học năm 2021 tại đây

Đang làm bài thi