Điểm chuẩn Trường Học Viện Ngoại Giao năm 2021

Hội đồng Trường Học Viện Ngoại Giao chính thức công bố điểm chuẩn năm 2021. Mời thầy cô và các bạn học sinh tham khảo!

Điểm chuẩn trường học viện ngoại giao năm 2021

>> Xem thêm điểm chuẩn các trường đại học năm 2021 tại đây

Đang làm bài thi