Điểm chuẩn Trường Đại học Võ Trường Toản năm 2021

Trường Đại học Võ Trường Toản công bố điểm chuẩn năm 2021. Mời thầy cô và các bạn học sinh tham khảo!

STT Tên Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn
1 Dược học 7720201
21
A00B00C02D07
2 Kế toán 7340301
15
A00A01D01D07
3 Quản trị doanh nghiệp 7340101
15
A00A01D01D07
4 Tài chính – Ngân hàng 7340201
15
A00A01D01D07
5 Y khoa 7720101
22
A02B00B03D08

>>> Xem thêm điểm chuẩn các trường đại học năm 2021 tại đây

 

Đang làm bài thi