304 chương trình đào tạo được công nhận đạt chuẩn nước ngoài

Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) vừa công bố danh sách các chương trình đào tạo đại học được đánh giá, công nhận theo tiêu chuẩn trong nước và nước ngoài.

Dữ liệu cập nhật cho thấy có 668 chương trình đào tạo đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá; 547 chương trình đào tạo được đánh giá ngoài nước và 466 chương trình đào tạo đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn trong nước.

304 chương trình đào tạo được công nhận đạt chuẩn nước ngoài ảnh 1

Trong đó, Trường ĐH Giao thông Vận tải có 5 chương trình đạt tiêu chuẩn này; Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn và Trường ĐH Kinh tế của ĐH Quốc gia Hà Nội đều có 4 chương trình; Trường ĐH Giáo dục thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Trường ĐH Nam Cần Thơ có 8 chương trình; Trường ĐH Vinh, Trường ĐH Thủy lợi có 12 chương trình.

Trường ĐH Điều Dưỡng Nam Định, Khoa quốc tế thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội có 1 chương trình; Trường ĐH Sài Gòn, Trường ĐH Mỏ địa chất có 11 chương trình; Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM có 13 chương trình.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành có 9 chương trình; Trường ĐH Y dược thuộc ĐH Huế có 3 chương trình; Trường ĐH Đồng Tháp, Trường ĐH Hồng Đức có 10 chương trình; Trường ĐH Sư phạm thuộc ĐH Thái Nguyên có 7 chương trình; Khoa Y dược thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội có 2 chương trình; Trường ĐH Tài chính Marketing có 9 chương trình…

Ngoài ra, có 304 chương trình đánh giá theo tiêu chuẩn nước ngoài. ĐH Quốc gia Hà Nội có 32 chương trình được đánh giá thì có 11 chương trình còn giá trị từ tháng 7 năm nay đến năm 2025. ĐH Quốc gia TPHCM có 63 ngành được đánh giá thì có 31 ngành còn giá trị từ tháng 7/2022 đến năm 2024. Trường ĐH Bách khoa Hà Nội có 14/15 còn giá trị từ tháng 8/2022 đến năm 2025…

Đang làm bài thi