Hơn 300.000 trẻ em Việt Nam được học lập trình

Đó là kết quả của Dự án “Lập trình tương lai cùng Google” – một trong nhiều hoạt động của Google nhằm hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tương lai cho nền kinh tế số Việt Nam. Sau 3 năm, hơn 300.000 học sinh, sinh viên tại 9 tỉnh thành đã được học về lập trình sớm.

Xu thế giáo dục tương lai

Giáo dục trực tuyến sẽ trở thành hợp phần quan trọng trong mô hình giáo dục tương lai. Hai năm qua, một số cơ sở giáo dục từ lúng tún đã nhanh chóng làm chủ các nền tảng công nghệ để đảm bảo chất lượng dạy và học.

Đang làm bài thi