Điểm sàn Đại học Mở Hà Nội năm 2020: 15 Điểm trở lên

Năm 2020, Đại học Mở Hà Nội thông báo giữ nguyên 17 ngành nhưng tăng 200 chỉ tiêu so với năm ngoái, lên mức 3.400 chỉ tiêu.

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Mở Hà Nội xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào cho 17 ngành tuyển sinh đại học chính quy. Theo đó, điểm sàn xét tuyển vào trường trung bình khoảng 17 điểm. 

Nguồn: Đại học Mở Hà Nội

Đang làm bài thi