Danh sách các trường Đại học ở Hà Nội

Dưới đây là danh sách các trường đại học tại thành phố Hà Nội, kèm theo chi tiết về vấn đề tuyển sinh của từng trường, thí sinh.

Với mục đích mang thông tin hiệu quả đến các sĩ tử trong mùa thi đại học nói riêng và tất cả mọi người muốn tìm hiểu về hệ thống các trường đại học nói chung, danh sách các trường Đại học ở Hà Nội là một thông tin rất hữu ích cho tất cả mọi người khi bạn vừa có thể tra danh sách các trường đại học tại Hà Nội, vừa có thể xem thông tin tuyển sinh, thông tin các ngành học, và đặc biệt hơn các bạn học sinh còn có thể tra được điểm chuẩn từng trường, từng ngành học mà mình muốn biết.

Các trường đại học ở Hà Nội
STTWebsite
1Đại Học Quốc Gia Hà Nội
2Học Viện Ngân Hàng (Cơ Sở Hà Nội)
3Khoa Các Khoa Học Liên Ngành, Đại Học Quốc Gia Hà Nội
4Khoa Luật – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
5Khoa Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
6Khoa Y – Dược – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
7Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội
8Trường Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
9Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội
10Trường Đại Học Dược Hà Nội
11Trường Đại Học Giáo Dục – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
12Trường Đại Học Hà Nội
13Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
14Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
15Trường Đại Học Kiểm Sát Hà Nội
16Trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội
17Trường Đại Học Kinh Doanh Và Công Nghệ Hà Nội
18Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
19Trường Đại Học Luật Hà Nội
20Trường Đại Học Mở Hà Nội
21Trường Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
22Trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội
23Trường Đại Học Sân Khấu Điện Ảnh Hà Nội
24Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội
25Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2
26Trường Đại Học Sư Phạm Thể Dục Thể Thao Hà Nội
27Trường Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường Hà Nội
28Trường Đại Học Thủ Đô Hà Nội
29Trường Đại Học Văn Hoá Hà Nội

Với danh sách các trường ở bảng trên, các bạn có thể tìm kiếm cụ thể các thông tin đầy đủ bằng cách click và tên trường. Hà Nội là một vùng tập trung nhiều trường Đại học tốt như: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Ngoại Thương, Đại học Y Hà Nội …

Việc xem thêm thông tin tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh từng ngành của từng trường thông qua danh sách các trường Đại học ở Hà Nội trên sẽ giúp cho các bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn về từng trường để có kế hoạch học tập để đăng ký vào trường mình thích.

Đang làm bài thi